DTS Lopik lost Euro 5 & 6 emissieproblemen op

Bij Euro 5 & 6 dieselvoertuigen met roetfilter moet vanaf 1 januari 2023 tijdens de APK keuring met een emissietest gecontroleerd worden of het filter aanwezig is en of het filter volgens de gestelde eisen functioneert. In België is deze manier van keuren al verplicht sinds juli 2022. Ervaring leert hier echter dat een aanzienlijk deel van de gekeurde voertuigen soms tot wel vier keer afgekeurd wordt omdat ze niet aan de eisen voldoen en te veel roetdeeltjes uitstoten.* 

DTS Lopik lost Euro 5 en 6 emissieproblemen op

Dieselvoertuigen kunnen met de invoering van de nieuwe emissietest om verschillende redenen afgekeurd worden. Als er te veel roetdeeltjes gemeten worden, is het niet per definitie zo dat het roetfilter niet aanwezig is, of dat het filter niet functioneert. Als een voertuig afgekeurd wordt als gevolg van teveel emissie, zal er diagnose naar de technische oorzaak gesteld moeten worden.

Redenen afkeur Euro 5 & 6 dieselvoertuigen 

Een andere redenen waarom een dieselvoertuig op te veel emissie afgekeurd kan worden, is een afwijking in de emissietest door de diverse merken en modellen emissie-testapparatuur. Voor deze aanvullende dieselkeuring is nieuwe gecertificeerde meetapparatuur ontwikkelt. Omdat de emissie-testapparatuur van verschillende fabrikanten met verschillende (geoorloofde) protocollen testen, is een bepaalde marge en afwijking in de meetresultaten wettelijk toegestaan.

Zo is er testapparatuur die in de wettelijk toegestane marge de hoeveelheid roetdeeltjes in de uitlaatgassen bij benadering inschat. DTS Lopik heeft voor de nieuwe emissietest echter geïnvesteerd in verfijnde testapparatuur die het aantal roetdeeltjes zeer nauwkeurig telt. Dankzij deze verfijnde apparatuur kunnen wij al in een vroeg stadium de richting in het diagnoseproces bepalen. 

DTS Lopik roetfilter specialist

Inmiddels hebben wij een aantal Euro 5 & 6 dieselvoertuigen met de nieuwe emissie-apparatuur getest. We ervaren hierbij dat een voertuig met een verkeerde emissie ook afgekeurd kan worden zonder dat er foutcodes in het motormanagementsysteem aanwezig zijn. Om de oorzaak van de foute emissie te achterhalen, het probleem op te lossen en een voertuig alsnog goed te kunnen keuren, moet er diagnose gesteld worden.

DTS Lopik is specialist in (complexe) voertuigdiagnose. Onze vakbekwame technici zijn expert in het zo snel en efficiënt mogelijk opsporen van oorzaken voor autotechnische problemen. Als u dus wil weten waarom een dieselvoertuig tijdens de nieuwe aanvullende emissietest afgekeurd wordt, kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie of om een afspraak te maken. 

* Bron: Nieuwsblad.be (3de kwartaal 2022). De ‘verfijnde’ roetfiltertest voor dieselwagens is “te streng”: 6 procent van gecontroleerde wagens wordt afgekeurd.